Câu chuyện của chúng tôi

Mup Mip Kindergarten ra đời từ năm 2015, với hoài bão được góp sức cho nền Giáo Dục Việt Nam, cùng nuôi dưỡng thế hệ tương lai cuả chúng ta biết Hướng Thượng và Hướng Thiện”, biết nhìn nhận, gìn giữ, tôn trọng phát triển giá trị bản sắc, văn hóa của bản thân, gia đình và xã hội, chuẩn bị cho các em những phẩm chất và năng lực thiết yếu để trở thành những công dân toàn cầu sẵn sàng, vững bước trên hành trình đi qua từng giai đoạn phát triển không ngừng biến động của thế giới.

Để hiện thực hóa được hoài bão ấy, chúng tôi đã xây dựng và phát triển thành công Múp Míp Kindergarten với mô hình “Boutique school” dựa trên nền tảng cốt lõi đặt giá trị từ “TÂM”“CHẤT”.

 

TẦM NHÌN

Ưu tiên hàng đầu của Mup Mip Kindergarten là trở thành ngôi trường được biết đến với sự nhân văn, công bằng và bình đẳng, cam kết về sự uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn chuẩn Quốc tế tại Việt Nam - nơi mà trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển toàn diện về phẩm chất và tri thức để trở thành những công dân Việt Nam với năng lực và tư duy toàn cầu.

 

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là góp sức cho nền Giáo Dục Việt Nam, nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục thế hệ tương lai của chúng ta Hướng Thượng và Hướng Thiện”, chuẩn bị cho các em những phẩm chất và năng lực thiết yếu để sẵn sàng, vững bước trên hành trình đi qua từng giai đoạn phát triển không ngừng biến động của xã hội và hội nhập cùng thế giới.

 

 

Bài viết nổi bật

Mầm non Múp Míp

Ưu tiên hàng đầu của Mup Mip Kindergarten là trở thành ngôi trường được biết đến với sự nhân văn, công bằng và bình đẳng, cam kết về sự uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn chuẩn Quốc tế tại Việt Nam - nơi mà trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển toàn diện về phẩm chất và tri thức để trở thành những công dân Việt Nam với năng lực và tư duy toàn cầu

Câu chuyện của chúng tôi

Mup Mip Kindergarten ra đời từ năm 2015, với hoài bão được góp sức cho nền Giáo Dục Việt Nam, cùng nuôi dưỡng thế hệ tương lai cuả chúng ta biết “Hướng Thượng và Hướng Thiện”, biết nhìn nhận, gìn giữ, tôn trọng và phát triển giá trị bản sắc, văn hóa của bản thân, gia đình và xã hội, chuẩn bị cho các em những phẩm chất và năng lực thiết yếu để trở thành những công dân toàn cầu sẵn sàng, vững bước trên hành trình đi qua từng giai đoạn phát triển không ngừng biến động của thế giới.

Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của chúng tôi dựa trên kết quả của những công trình nghiên cứu khoa học và những nền tảng học thuyết của các nhà giáo dục học, triết học và tâm lý học lỗi lạc đã đóng góp rất lớn cho tri thức của thế giới như John Dewey (1859-1952), Jean Piaget (1896 – 1950), Lev. Vygostky (1896 – 1934), Erik Erikson (1902 – 1994), Loris Malaguzzi (1920 – 1994) và Howard Garnder (1943).

Zalo
Hotline
Icon sp1
Hotline
Icon sp1
Zalo
Icon sp1
Messenger
Icon sp1
SMS